Predajom nekončíme

Sme si vedomí, že odovzdaním systému do užívania, sa náš kontakt so zákazníkom nekončí.

Naším zákazníkom zabezpečujeme:

 • poradenské služby
 • záručný a pozáručný servis
 • pravidelné prehliadky zariadenia

Starostlivosť o systém

Každý vykurovací alebo chladiaci, solárny systém, potrebuje pravidelnú odbornú prehliadku. Vykonanie včasnej a pravidelnej kontroly zariadenia je často krát podmienkou výrobcov pre uznanie záručnej opravy, prípadne uznanie predĺženej záručnej doby. Frekvencia servisných kontrol je závislá od typu zariadenia ako aj odporúčaní jednotlivých výrobcov. V neposlednom rade je pravidelný servis istotou správneho, spoľahlivého a ekonomicky prijateľného prevádzkovania celého systému.

Údržba vykurovania, chladenia, rozvodov pitnej vody

 • posúdenie stavu zariadenia
 • kontrolu filtrov 
 • kontrolu bezpečnostných prvkov
 • kontrola stavu kvality vody alebo inej teplonosnej zmesi
 • preplach a dezinfekciu podlahového vykurovania
 • preplach a dezinfekciu vykurovacích telies, rozvodov vykurovania
 • preplach a dezinfekciu rozvodov pitnej vody
 • napustenie systému správne upravenou vodou
 • kontrolu regulačných častí

Prehliadka solárneho systému

 • vizuálna prehliadka solárneho systému
 • kontrola funkčnosti regulačného systému, ak je, aj záložného zdroja
 • vyhodnotenie stavu nemrznúcej zmesi (mrazuvzdornosť, viskozita, Ph....)
 • kontrola expanznej nádoby, poistného ventilu
 • overenie funkčnosti obehového čerpadla
Prehliadka tepelného čerpadla

 • Kontrola stavu vonkajšej jednotky (prístup, ventilátory, výparník, vyčistenie)
 • Kontrola chladiaceho potrubia (uchytenie, netesnosť)
 • Kontrola el. napätia a dopojenia silových svoriek na vonkajšej a vnútornej jednotke
 • Kontrola stavu vnútornej jednotky (prístup, technológia)
 • Kontrola funkčnosti komponentov (čerpadlá, trojcestný ventil, prietokový ohrievač)
 • Kontrola filtrov vo vykurovacom potrubí (vyčistenie)
 • Kontrola tlaku v expanzných nádobách ÚK a TUV
 • Kontrola katódovej ochrany v zásobníku TÚV
 • Kontrola funkčnosti zariadenia pri ohreve TÚV a ÚK
 • Kontrola tvrdosti vody vo vykurovacom systéme