Už viac ako 15 rokov meníme predstavy na skutočnosť

Spoločnosť alterna vznikla v roku 2007 transformáciou fyzickej osoby, ktorá začala na slovenskom trhu pôsobiť v roku 2005. Prvotným zámerom spoločnosti bola dodávka a montáž systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, postupom času sa rozsah dodávaných produktov a ponúkaných služieb rozšíril do súčasného stavu. 

Ľudské zdroje

Sme tímom tvorivých ľudí, ktorých motiváciou je ponúknutie komplexnej a profesionálnej služby zákazníkovi. Našim zamestnancom sa snažíme zabezpečiť kvalitné pracovné prostredia ako aj možnosť osobného rastu. Pravidelne sa zúčastňujeme domácich a zahraničných školení, preto sme schopní neustále zvyšovať kvalitu našej práce.

Naša ponuka

  • vykurovacie a chladiace systémy
  • tepelné čerpadlá a slnečné kolektory
  • kotlová technika
  • rekuperácia, klimatizácia, úprava vzduchu
  • rozvody vody a kanalizácie
  • plynoinštalácia
  • merania a regulácia

Zelená energia pre modrú planétu

Naša spoločnosť je priekupníkom vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Počas pôsobenia našej spoločnosti na trhu sme zrealizovali množstvo systémov, z ktorých podstatnú časť tvorili systémy využívajúce obnoviteľné zdroje energie. Táto skutočnosť radí našu spoločnosť medzi lídrov v tejto oblasti v rámci celého Slovenska. Je našou veľkou snahou, aby každý projekt, na ktorom pracujeme, bol vybavený technológiou využívajúcou obnoviteľné zdroje energie.  

Oblasť pôsobenia

Kvalitné a komplexné služby poskytujeme naším obchodným partnerom ako aj súkromným zákazníkom v rámci celého Slovenska.

Ekonomická istota

Spoločnosť alterna je ekonomicky stabilnou spoločnosťou, ktorá si riadne a včas plní svoje záväzky voči svojím zamestnancom a obchodným partnerom. Vďaka tejto filozofii vieme garantovať plynulosť poskytovaných služieb a kvalitné skladové hospodárstvo.