Spoločnosť alterna zamestnáva kvalifikovaných pracovníkov, ktorí k svojej činnosti majú nielen potrebnú prax ale aj osvedčenia:

  • na činnosť revízneho technika, odborné prehliadky, odborné skúšky, montáž a opravy na elektrických zariadeniach a blezkozvodoch
  • o skúške podľa normy STN EN 13067:2012 pre zvárnie termoplastov
  • na opravy plynových zariadení podľa STN EN 378-1, STN EN 378-2, STN EN 378-3, STN EN 378-4
  • o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákonov č. 286/2009 Z.z. §6 (3) č. 321/2012 Z.z. § 5 (1) a,c,d,e
  • pre inštalatérov kotlov a pecí na biomasu 
  • pre inštalatérov tepelných čerpadiel 
  • pre inštalatérov fotovoltaických a slnečných tepelných systémov 
  • o skúške spôsobilosti podľa STN EN ISO 13585:2012 pre tvrdé spájkovanie
  • o odborných zručnostiach a znalostiach podľa zákonov č. 321/2012 Z.z., č. 286/2009 Z.z.,č 348/2015 Z.z.