Individuálny prístup

Každý zákazník je pre nás jedinečný, preto pri tvorbe technologického návrhu alebo cenovej ponuky preferujeme osobné stretnutie. Rešpektujeme vízie a požiadavky všetkých zákazníkov a ochotne ponúkneme radu z našich bohatých skúseností. Našou snahou je, aby výsledkom vzájomnej spolupráce bol návrh technologického systému spĺňajúci aj tie nevyslovené požiadavky a predstavy zákazníkov.

Preferujeme čistú energiu

Naša spoločnosť je priekopníkom vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Počas svojej existencie sme zrealizovali takmer 1000 systémov, ktoré využívajú túto čistú energiu. Je našou veľkou snahou, aby každý projekt, na ktorom pracujeme, bol vybavený technológiou využívajúcou obnoviteľné zdroje energie.

Nadštandardné technické poradenstvo

Množstvo inštalácií, na ktorých sme sa podieľali, odborne vyškolení a ochotní personál sú garanciou, že systém alebo zariadenie navrhnuté našou spoločnosťou bude:

 • ekonomicky prijateľné
 • ohľaduplné k životnému prostrediu
 • maximálne pohodlné
 • jednoduché na ovládanie
 • nenáročné na údržbu a servis


Našim zákazníkom poskytujeme:

 • vyhotovenie projektovej dokumentácie
 • výpočty tepelných strát a ziskov
 • návrh vykurovacích a chladiacich systémov
 • návrh solárnych systémov
 • návrh tepelných čerpadiel
 • návrh klimatizácií a rekuperačných systémov
 • návrh regulačných systémov
 • návrh technologicky náročných systémov
 • odborné poradenstvo osobne, e-mailom, telefonicky alebo na stavbe
 • bezplatné obhliadky miesta inštalácie
 • bezplatné spracovanie cenových ponúk v rôznych variantoch
 • technické poradenstvo na dodávaný sortiment
 • kompletný servis v rámci programu ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

Projekčná činnosť

Projektovú dokumentáciu vypracovávame pre nasledovné profesie:

 • vykurovanie a chladenie
 • plynoinštalácia
 • zdravotechnika
 • vzduchotechnika
 • meranie a regulácia

Stupeň spracovania projektov:

 • územné konania
 • stavebné povolenie
 • realizačný projekt
 • projekt skutkového vyhotovenia