ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM  III SPUSTENÁ

Vážení obchodní priatelia, milí zákazníci !

Slovenská inovačná a energetická agentúra oznámila potešujúcu správu a to, že uvoľnila finančné prostriedky pre inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie aj v roku 2022. Výška príspevku ostáva nezmenená.

Využite naše skúsenosti a zabezpečte si obnoviteľný zdroj už teraz. Naša  spoločnosť Vám ponúka profesionálne poradenstvo a bezplatné spracovanie cenovej ponuky. Pri včasnom objednaní ponúkame tiež možnosť zaregistrovania zvoleného zariadenia. Samozrejmosťou je prefinancovanie poukážky, zákazník platí iba sumu po odpočítaní dotácie.

Kontaktujte nás


Registrácia bude spustená nasledovne:

  • kotly na biomasu od 2. mája 2022
  • fotovoltaické panely od 4. mája 2021
  • slnečné kolektory od 9. mája 2022
  • tepelné čerpadlá od 11. mája 2022


Viac info o ZELENEJ DOMÁCNOSTIAM 2021 - tu.