ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM  OPÄŤ SPUSTENÁ

Vážení obchodní priatelia, milí zákazníci !

Slovenská inovačná a energetická agentúra oznámila potešujúcu správu a to, že uvoľnila finančné prostriedky pre inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie aj v roku 2021. Výška príspevku ostáva nezmenená.

Využite naše skúsenosti a zabezpečte si obnoviteľný zdroj už teraz. Naša  spoločnosť Vám ponúka profesionálne poradenstvo a bezplatné spracovanie cenovej ponuky. Pri včasnom objednaní ponúkame tiež možnosť zaregistrovania zvoleného zariadenia. Samozrejmosťou je prefinancovanie poukážky, zákazník platí iba sumu po odpočítaní dotácie.

Využite mimoriadne atraktívnu ponuku na solárne zostavy JAR 2021.

Kontaktujte nás


Registrácia bude spustená nasledovne:

  • fotovoltické panely od 8. februára 2021
  • slnečné kolektory od 10. februára 2021
  • tepelné čerpadlá od 15. februára 2021
  • kotly na biomasu od 17. februára 2021


Viac info o ZELENEJ DOMÁCNOSTIAM 2021 - tu.