Vážení obchodní partneri, milí zákazníci,
neustáli rast záujmu ako aj snaha ponúknuť ďalší obnoviteľný zdroj energie nás presvedčili, aby sme do našej širokej ponuky produktov a služieb zaradili  fotovoltaické systémy. Po dôkladnej odbornej príprave a voľbe správnych dodávateľov na jednotlivé komponenty fotovoltaického systému sme sa rozhodli ponúkať kompletné služby pre túto oblasť, a to od mája 2021. Okrem samotnej inštalácie budeme zabezpečovať komplexné služby ako obhliadka a posúdenie miesta inštalácie, spracovanie odborného návrhu a následnej cenovej ponuky, pomoc s komunikáciou so SSD a  príprava dokladov k dielu.
Veríme, že rozšírením nášho sortimentu budeme schopní ešte viac vyjsť v ústrety našim zákazníkom. Naša spoločnosť je držiteľom oprávnenia na fotovoltaické systémy v rámci programu.