Nové webové stránky

Milí priatelia, 

po dlhšom čase a množstve vykonanej práce vás vítame na našich nových webových stránkach. V blízkej dobe budeme dopĺňať ďalšie kapitoly a zaujímavé informácie o ponúkaných produktoch, akciách a službách. Pre zmluvných partnerov je pripravená možnosť vstupu do partnerskej zóny, v ktorej sú k dispozícií na stiahnutie rôzne podklady, ako napríklad certifikáty, atesty a vyhlásenia o zhode pre ponúkané produkty, rôzne protokoly o vykonaných skúškach systémov a mnohé iné.
Veríme, že naše nové stránky sú prehľadné a každý návštevník si nájde užitočné informácie.
Sme prístupní akýmkoľvek konštruktívnym pripomienkam, ktoré nám pomôžu neustále zdokonaľovať naše stránky.