Seriózny prístup

Naša spoločnosť je personálne a ekonomicky silnou spoločnosťou, ktorá si včas plní svoje záväzky voči  obchodným partnerom. Seriózny prístup k našim dodávateľom je garanciou pravidelných a včasných dodávok materiálu, preto majú naši odberatelia neustále k dispozícií široké produktové portfólio. Obchodným partnerom poskytujeme rôzne možnosti financovania dodávaného tovaru a poskytovaných služieb.

Zelená domácnostiam

Ako oprávnený zhotoviteľ ponúkame našim obchodným partnerom možnosť zastrešenia inštalácie v rámci ZELENEJ DOMÁCNOSTIAM. Po dohode spracujú naši pracovníci všetky podklady pre úspešnú registráciu vybraného zariadenia. Pri včasnom objednaní systému  bezplatne ponúkame možnosť zaregistrovania poukážky prostredníctvom našej spoločnosti. Inštalatéri sa nemusia o nič starať a pravdepodobnosť vydania správnej poukážky je veľmi vysoká. Našim zákazníkom navyše poukážku prefinancujeme.

Náradie za odber

Zmluvným inštalatérom ponúkame možnosť získania kvalitného montážneho náradia. Jedinou podmienkou je splnenie dohodnutého obratu, ktorého výška je závislá na zvolenom náradí.

Školenia

Pravidelne zabezpečujeme bezplatné školenia nielen pre našich zamestnancov, ale aj obchodných partnerov v oblasti:

  • BOZP
  • Práce vo výškach
  • Produktových noviniek
  • Vzdelávania nových technológií a technologických postupoch

Pracovné oblečenie

Dbáme aj na vizuálnu stránku, preto našich zamestnancov vždy poznáte podľa firemného oblečenia. Rovnako nám záleží aj na našich zmluvných odberateľoch, ktorým tiež poskytujeme pracovné oblečenie.