Široké portfólium produktov

Rozsah produktov neustále aktualizujeme a rozširujeme, aby sme boli schopní pokryť väčšinu požiadaviek našich odberateľov. Vďaka kvalitnému skladovému hospodárstvu sme schopní zabezpečiť dodávky materiálov pre jednoduché objekty, ako aj veľké stavby. Ponúkame širokú škálu kúrenárskeho a vodoinštalačného materiálu, ktorý je okamžite k dispozícií.

Rýchla obsluha

Skoré vybavenie požiadaviek inštalatérov je pre nás priorita. Pri vydávaní tovaru, rovnako aj pri vratkách sa snažíme postupovať s ohľadom na minimálne zdržanie odberateľov. 

Vrátenie tovaru

Odberateľom ponúkame možnosť vrátenia nepoužitého tovaru, ktorý bol vydaný našou spoločnosťou. Vrátený tovar musí byť zhodný s vydaným tovarom, nepoškodený, zabalený v pôvodnom obale. V špecifických prípadoch musí byť splnená podmienka minimálneho množstva.

Vývoz tovaru

V prípade požiadavky obchodného partnera vieme vlastnými autami zabezpečiť vývoz objednaného materiálu.