Chladiarenské práce

Z dôvodu enormného nárastu inštalácií tepelných čerpadiel a klimatizácií, sme sa rozhodli rozšíriť rady našich zamestnancov o odborne spôsobilú osobu pre výkon chladiarenských prác. Vychádzame tak v ústrety nielen koncovým zákazníkom, ale aj zmluvným inštalatérom, pre ktorých sa priebeh montáže podstatne zjednoduší a urýchli.

Elektroinštalačné práce

Elektroinštalačné práce súvisiace s vykurovacou a chladiacou technikou vykonávame tiež vlastnými, odborne spôsobilými zamestnancami. Našim partnerom ponúkame možnosť elektroinštalačnej prípravy pre tepelné čerpadlá, klimatizačné zariadenia, rekuperácie, vykurovacie a chladiace systémy. 

Spúšťanie a servis zariadení

Našou filozofiou je ponúknuť kompletnú službu, preto zabezpečujeme oživovanie systémov a ich následný servis. Po vykonaní montážnych prác postačuje, aby nám inštalatér nahlásil typ zariadenia a miesto jeho inštalácie. Naši technici zabezpečia jeho bezpečné a profesionálne uvedenie do prevádzky a zaškolia užívateľa o obsluhe a záručných podmienkach. Sme si vedomí, že nové zariadenia sú pre niektorých užívateľov náročnejšie na obsluhu, preto je technické poradenstvo po telefóne u nás samozrejmosťou.