Starostlivosť o zákazníka

Sme si vedomí našej zodpovednosti za zrealizované dielo aj po jeho odovzdaní do užívania. V prípade záujmu, zabezpečujeme pre užívateľov všetky potrebné servisné prehliadky a kontroly, čo je v mnohých prípadoch podmienkou pre uznanie dlhodobej záruky zariadenia. Naši odborní pracovníci sú pripravení ochotne zodpovedať na akýkoľvek technický dotaz k zrealizovanému systému, či už telefonicky e-mailom, prípadne výjazdom priamo k inštalovanému zariadeniu. O naše zariadenia sa staráme aj po skončení záručnej doby.