AKTUÁLNE AKCIE
Cenovo zvýhodnené kotlové zostavy a príslušenstvo. Viac informácií >>
PRODUKTOVÉ NOVINKY
Kotle Maga. Viac informácií >>
AKTUALITY
Zvýhodnená záruka Viessmann. Viac informácií >>
VÝPREDAJ
Momentálne neprebiehajú žiadne výpredaje. Viac informácií >>
TECHNICKÁ PODPORA
Cenníky, Certifikáty, Technické listy, Protokoly, Manuály a návody. Viac informácií >>

Projekcia

Projektovú dokumentáciu vypracovávame na základe požiadaviek investora, architektonických možností, miesta stavby a na základe doporučení dodávateľov jednotlivých produktov.
Pri vypracovaní projektovej dokumentácie kladieme dôraz na čo najefektívnejšiu a najkomfortnejšiu prevádzku navrhnutého systému.

 

Projekty vypracovávame pre nasledovné profesie:
  • Projekty pre alternatívne zdroje energie
  • Projekty vykurovania
  • Projekty plynoinštalácií a revízie
  • Projekty zdravotechniky
  • Projekty požiarnej ochrany
  • Projekty merania a regulácie
Rozsah projektovej dokumentácie:
  • pre stavebné povolenie
  • pre realizáciu stavby
  • skutkový stav objektu
Profil  |  Obchodná činnosť  |  Produkty  |  Projekcia  |  Montáž a servis  |  Technická podpora  |  Referencie  |  Kontakty
frage | internetové aplikácie
© 2012 alterna, spol. s r. o.